Serva me

32 teksty – auto­rem jest Ser­va me.

milczenie nieobecnych

szum­ny dzień
si­ne niebo po­nad nami
lecą liście z drzew

aleją roz­pa­lonych lamp
łat­wiej tra­fić
w pus­ty kąt

nie łączy nas żad­na z dat
nie wspomnę nic
wybacz

be­zimien­ny Ty

be­zimien­ny znicz

cisza 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 2 listopada 2016, 11:10

* * *

wy­padam z rąk
jak sreb­rna moneta
brzęczę

i nic

nie pochy­lasz się
nie pod­no­sisz
nie za­bierasz na szczęście 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 kwietnia 2016, 08:50

* * *

mod­li się
o wiatr

gdy w Twoich ramionach
jak w sidłach
pajęczych

jeszcze tli się
na wpół żywa
z ser­cem na dłoni

rytmicznie
za­cis­kając
pięści 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 stycznia 2016, 09:27

* * *

drzazgą w oku jesteś

naj­gorętszym
przewinieniem


żółte prześcieradła
wiją się
jak węże


bez opamiętania 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 4 grudnia 2015, 09:36

* * *

huk
świst
strach

w tłumie ga­piów

Ty

Jes­teś
który
Jes­teśprzed deszczem kamieni
cho­wają się
dłonie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 listopada 2015, 07:57

* * *

nie pod­da­waj się
nie uciekaj
nie ot­rze­puj dłoni
z kurzu

ten cały pył
to my

jes­tem tu

nie możesz
przeoczyć 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 listopada 2015, 12:48

* * *

wzdry­gasz się
na dźwięk
skrzy­piące­go ced­ru

kręcisz w głowie
słowa­mi
kwiata­mi
przesiąknięty
pa­piero­sowym
dy­mem

cier­pli­wie wyj­muję
z po­piołu
resztki Twoich obiet­nic
rzu­conych pos­pie­sznie
z przes­trachu

jak zap­rosze­nie
na nie nasz
taniec 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 października 2015, 09:51

z okaz­ji moich urodzin
życzę so­bie...
byś pamiętał 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 października 2015, 21:43

* * *

nie od­da­laj się
choćby na szept
na oddech

ob­naż mnie
z mil­cze­nia

zbyt duża przestrzeń
między
słowami
roz­le­wa kawę

na dźwięk
niedopowiedzenia 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 25 września 2015, 17:01

* * *

nie wskrzeszasz mnie
salwą spoj­rzeń
odkąd sze­lest słów
cichszy niż
oddech

usychają
żywe bu­kiety
na­miętności

zim­nym ko­cem
otu­la nas
Jesień 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 września 2015, 17:22
Serva me

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Serva me

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 listopada 2016, 16:06krysta sko­men­to­wał tek­st milczenie nieobec­nych

2 listopada 2016, 18:20zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st milczenie nieobec­nych

2 listopada 2016, 11:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st milczenie nieobec­nych

5 września 2016, 17:02Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

1 września 2016, 12:10zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

7 kwietnia 2016, 21:45Serva me sko­men­to­wał tek­st wzdrygasz się na dźwięk [...]

7 kwietnia 2016, 21:44Serva me sko­men­to­wał tek­st wypadam z rąk jak [...]

7 kwietnia 2016, 18:36krysta sko­men­to­wał tek­st wzdrygasz się na dźwięk [...]

7 kwietnia 2016, 09:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st wypadam z rąk jak [...]

6 kwietnia 2016, 13:06yestem sko­men­to­wał tek­st wypadam z rąk jak [...]