Serva me

37 tekstów – auto­rem jest Ser­va me.

* * *

bo­sy tu­pot o świcie
pies zja­da płat­ki z podłogi
ka­pie mle­ko ze stołu

zno­wu kłótnia
ktoś szu­ka
ktoś go­ni

zmiana za­sad gry w wojnę

obiad jak zwyk­le za zielony
i ta­lerz w dziewięciu
kawałkach

kałuża morzem wyobraźni

wie­czo­rem
łóżka za zimne
potworne
więc osiem stóp wys­ta­je spod kołdry

do świtu


o świ­cie

bo­sy tupot
i pies
i kłótnie... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 grudnia 2018, 08:15

* * *

nie od­da­laj się
choćby na szept
na oddech

ob­naż mnie
z mil­cze­nia

zbyt duża przestrzeń
między
słowami
roz­le­wa kawę

na dźwięk
niedopowiedzenia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 grudnia 2018, 20:51

* * *

modlę się
o wiatr

gdy w Twoich ramionach
jak w sidłach
pajęczych
jeszcze tli się
na wpół żywa
ser­cem na dłoni

rytmicznie
za­cis­kając
pięści 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2018, 16:23

* * *

drzazgą w oku jesteś

naj­gorętszym
przewinieniem


żółte prześcieradła
wiją się
jak węże


bez opamiętania 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 grudnia 2018, 12:49

milczenie nieobecnych

szum­ny dzień
si­ne niebo po­nad nami
lecą liście z drzew

aleją roz­pa­lo­nych lamp
łat­wiej tra­fić
w pus­ty kąt

nie łączy nas żad­na z dat
nie wspomnę nic
wybacz

be­zi­mien­ny Ty

be­zi­mien­ny znicz

cisza 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 listopada 2018, 18:14

Pokorna Madonna

Ty, któraś perły roz­rzu­cone przez barbarzyńcę
w ban­daże zbierała
Ty, któraś własną twarzą bro­niła swe dziec­ko od razów
stoisz dziś pod ścianą
sądzo­na
przez roz­szcze­kane służebnice
kto­re po­nad przy­kaza­nia się nie wychy­lają
wzgardzona
op­lu­ta ja­dem
za próby oca­lenia jut­ra
Ty, która po­siadasz w so­bie siłę ty­tana
po­kor­nie chy­lisz głowę
z wiarą
że jes­teś częścią Je­go planu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 września 2018, 15:11

***

wy­pa­dam z rąk
jak sreb­rna moneta
brzęczę

i nic

nie pochy­lasz się
nie pod­no­sisz
nie za­bierasz

na szczęście 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 września 2018, 14:43

* * *

wrzo­sy
zbierają z ziemi
krop­le krwi
układając z nich
po­duszkę pod Twe skronie

szep­czą cicho
- śpij dzieci­no, śpij,
Two­je czyny
będą rozsławione


choć z sza­rych oczu
ule­ciał męstwa blask
i drżenie ust
mil­cze­niem otu­lone

to na Twym ciele
po­zos­tał wal­ki ślad
- zsi­niałe ra­mię
od ciężaru
bro­ni
[*] 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 września 2018, 06:17

milczenie nieobecnych

szum­ny dzień
si­ne niebo po­nad nami
lecą liście z drzew

aleją roz­pa­lonych lamp
łat­wiej tra­fić
w pus­ty kąt

nie łączy nas żad­na z dat
nie wspomnę nic
wybacz

be­zimien­ny Ty

be­zimien­ny znicz

cisza 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 2 listopada 2016, 11:10

* * *

wy­padam z rąk
jak sreb­rna moneta
brzęczę

i nic

nie pochy­lasz się
nie pod­no­sisz
nie za­bierasz na szczęście 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 kwietnia 2016, 08:50
Serva me

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Serva me

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 21:21Gaia sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

przedwczoraj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

przedwczoraj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

15 grudnia 2018, 16:47yestem sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

15 grudnia 2018, 06:56Serva me do­dał no­wy tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

14 grudnia 2018, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]

14 grudnia 2018, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

14 grudnia 2018, 20:50Serva me do­dał no­wy tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

14 grudnia 2018, 19:45Serva me sko­men­to­wał tek­st Ulecz

14 grudnia 2018, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]