Serva me

35 tekstów – auto­rem jest Ser­va me.

Pokorna Madonna

Ty, któraś perły roz­rzu­cone przez barbarzyńcę
w ban­daże zbierała
Ty, któraś własną twarzą bro­niła swe dziec­ko od razów
stoisz dziś pod ścianą
sądzo­na
przez roz­szcze­kane służebnice
kto­re po­nad przy­kaza­nia się nie wychy­lają
wzgardzona
op­lu­ta ja­dem
za próby oca­lenia jut­ra
Ty, która po­siadasz w so­bie siłę ty­tana
po­kor­nie chy­lisz głowę
z wiarą
że jes­teś częścią Je­go planu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 września 2018, 15:11

***

wy­pa­dam z rąk
jak sreb­rna moneta
brzęczę

i nic

nie pochy­lasz się
nie pod­no­sisz
nie za­bierasz

na szczęście 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 września 2018, 14:43

* * *

wrzo­sy
zbierają z ziemi
krop­le krwi
układając z nich
po­duszkę pod Twe skronie

szep­czą cicho
- śpij dzieci­no, śpij,
Two­je czyny
będą rozsławione


choć z sza­rych oczu
ule­ciał męstwa blask
i drżenie ust
mil­cze­niem otu­lone

to na Twym ciele
po­zos­tał wal­ki ślad
- zsi­niałe ra­mię
od ciężaru
bro­ni
[*] 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 września 2018, 06:17

milczenie nieobecnych

szum­ny dzień
si­ne niebo po­nad nami
lecą liście z drzew

aleją roz­pa­lonych lamp
łat­wiej tra­fić
w pus­ty kąt

nie łączy nas żad­na z dat
nie wspomnę nic
wybacz

be­zimien­ny Ty

be­zimien­ny znicz

cisza 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 2 listopada 2016, 11:10

* * *

wy­padam z rąk
jak sreb­rna moneta
brzęczę

i nic

nie pochy­lasz się
nie pod­no­sisz
nie za­bierasz na szczęście 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 kwietnia 2016, 08:50

* * *

mod­li się
o wiatr

gdy w Twoich ramionach
jak w sidłach
pajęczych

jeszcze tli się
na wpół żywa
z ser­cem na dłoni

rytmicznie
za­cis­kając
pięści 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 stycznia 2016, 09:27

* * *

drzazgą w oku jesteś

naj­gorętszym
przewinieniem


żółte prześcieradła
wiją się
jak węże


bez opamiętania 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 4 grudnia 2015, 09:36

* * *

huk
świst
strach

w tłumie ga­piów

Ty

Jes­teś
który
Jes­teśprzed deszczem kamieni
cho­wają się
dłonie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 listopada 2015, 07:57

* * *

nie pod­da­waj się
nie uciekaj
nie ot­rze­puj dłoni
z kurzu

ten cały pył
to my

jes­tem tu

nie możesz
przeoczyć 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 listopada 2015, 12:48

* * *

wzdry­gasz się
na dźwięk
skrzy­piące­go ced­ru

kręcisz w głowie
słowa­mi
kwiata­mi
przesiąknięty
pa­piero­sowym
dy­mem

cier­pli­wie wyj­muję
z po­piołu
resztki Twoich obiet­nic
rzu­conych pos­pie­sznie
z przes­trachu

jak zap­rosze­nie
na nie nasz
taniec 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 października 2015, 09:51
Serva me

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Serva me

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 września 2018, 18:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st ***

7 września 2018, 15:03Serva me do­dał no­wy tek­st Pokorna Ma­don­na

4 września 2018, 21:35yestem sko­men­to­wał tek­st ***

4 września 2018, 14:40Serva me do­dał no­wy tek­st ***

3 września 2018, 13:04Serva me sko­men­to­wał tek­st wrzosy zbierają z ziemi [...]

3 września 2018, 06:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st wrzosy zbierają z ziemi [...]

1 września 2018, 06:16Serva me do­dał no­wy tek­st wrzosy zbierają z ziemi [...]

3 listopada 2016, 16:06krysta sko­men­to­wał tek­st milczenie nieobec­nych

2 listopada 2016, 18:20zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st milczenie nieobec­nych

2 listopada 2016, 11:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st milczenie nieobec­nych